et-loader
tos-celakovice.logo
závod 08
TOS ČELÁKOVICE

TOS – BUD 100

Oběžný průměr: 1000 ( 1200 ) mm
Vzdálenost mezi hroty:  2000, 3000,4000, 5000, 6000, 7000, 8000 mm  (max 12000 mm)

Kategorie: Závod:

HROTOVÁ BRUSKA BUD 100 - MULTI

Bruska je určena zejména pro samočinné postupné broušení více vnějších válcových ploch různých průměrů a přilehlých čelních ploch a rádiusů na jedno až dvě upnutí obrobku. Umožňuje i broušení vnějších kuželových ploch, v jiném provedení i broušení vnitřních válcových a kuželových ploch.
Bruska je určena zejména pro broušení zapichovacím a podélným způsobem. Válcové plochy širší než je šířka brousicího kotouče se brousí zejména postupnými zápichy s podélným přebroušením celé plochy po posledním zápichu.
Bruska umožňuje i broušení tvarových ploch interpolací v souřadných osách X1 a Z1, případně v jiném provedení výrobku i v kombinaci s interpolací v ose C (otáčení obrobku). Standardně je dále dodáváno řízení konstantní obvodové rychlosti brousicího kotouče C1, řízení otáček obrobku C8 a elektrický posuv pinoly koníku při upevňování obrobku s nastavením a řízením konstantní velikosti nastavené přítlačné síly – osa W1. V jiném provedení umožňuje bruska broušení neokrouhlých tvarů, klikových hřídelů, profilů a např. i vnějšího povrchu šroubovice i s proměnlivým stoupáním kombinací interpolací mezi řízenými osami výrobku. Bruska je vhodná pro broušení osazovaných obrobků hřídelového tvaru s požadavkem na přesnost a souosost jednotlivých průměrů.
Bruska je s výhodou použitelná pro broušení v kusové i sériové výrobě.
V jiném provedení stroje je možno vybavit stroj automatickým natáčením brousicí jednotky (osa B1). Bruska může být vybavena i více brousicími vřeteníky. Obojí podstatně rozšiřuje její technologické
možnosti.

Provedení stroje CE, řídicí systém SIEMENS Sinumerik ONE, operátorský panel MCP2200c s 22“
monitorem IPC477E, řízené osy X1 – přísuv brousicího vřeteníku, Z1 – podélný posuv brousicí jednotky,
B1 – natáčení brousicí vřeteníku*, C8 – otáčení vřetena pracovního vřeteníku, S1- otáčení nástroje tj.
brousicího kotouče pro vnější broušení, vlastní programování v ISO kódu, dálková diagnostika, úplná
kapotáž s automaticky ovládanými předními dveřmi. 

BUD100_CNC_15000_Multi_02

Nedávno prohlížené produkty