et-loader
mep-postrelmov.logo
závod 07
MEP POSTŘELMOV

Slévárna hliníku a bronzy

Provoz Slévárna, který je součástí závodu 07 MEP POSTŘELMOV, vyrábí odlitky z hliníkových slitin a slitin bronzy metodou kokilového a pískového lití, především pro zákazníky v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

Kategorie: Tag: Závod:
Strojní formování

Zajišťujeme

 • výrobu modelů a kokil
 • tepelné zpracování odlitků
 • zkoušku odlitků na těsnost
 • povrchové úpravy odlitků barvou a eloxováním
 • opracování na klasických i NC strojích

   Ruční formování

 • formovací rámy: min. 240 × 240 mm – max. 1600 × 1120 mm
 • maximální hmotnost: 60kg
 • přesnost odlitků: DIN 1688/GTA 16/5

Strojní formování

 • formovací rámy: min. 390 × 290 mm – max. 600 × 415 mm
 • přesnost odlitků: DIN 1688/GTA 15/5 

Výroba odlitků

 • Sériová, malosériová, kusová výroba odlitků, litím do pískových i kovových forem
 • Lití do písku je rozděleno na ruční a strojní formování

Lití do kovové formy

 • Minimální hmotnost: 0,1 kg
 • Maximální hmotnost: 25 kg
 • Přesnost odlitků: DIN 1688/GTA 15/5 případně GTA 14/5 
Odlitky hliníku

Tlakové lití

 • Tlakový stroj: CLH400
 • Uzavírací síla: 4000 kN

Odlitky vyrábíme z těchto materiálů

Slitiny hliníku

EN AC-AlSi10Mg (Leg. 239)

EN AC-AlSi8Cu3 (Leg. 226)

EN AC-AlSi12Cu (Leg. 231)

EN AC-AlSi7Mg0,3

Slitiny bronzy

CuSn12Pb

CuSn7ZnPb

CuAl10Fe5

Jiskrový spektrometr TASMAN Q4

Vystavujeme atesty na:

 • kontrolu modifikace taveniny pomocí termické analýzy
 • kontrolu naplynění taveniny VAC TESTEM
 • chemické složení slitiny
  mechanické hodnoty
 • kontrolu rozměrů na 3. souřadnicovém měřícím zařízení
3D měření výrobků

Nedávno prohlížené produkty