et-loader
Návrat na předchozí stránku

MEP: Podrobnosti k objednávce

a-

Jmenovitý provozní proud zařízení INe

b-

Jmenovité napětí zařízení UNe

  1 2 600 A  1 do DC 750 V
  2 4 200 A  2 do DC 1500 V
   3 do DC 3000 V
c-

Rozsah nadproudové spouště

d-

Jmenovité napájecí napětí RV UNa

   1 DC 24 V - jen pro RV 2600 A
  2 1,5 až 5 kA  2 DC 48 V
  3 3 až 8 kA  3 DC 60 V
  4 5 až 10 kA  4 DC 110 V
  5 6 až 13 kA  5 DC 220 V
  6 8 až 18 kA  6 AC 110 V
   7 AC 230 V
e-

Jmenovité řídící napětí obvodu pro zapnutí RV (pohonu) UPh

f-

Jmenovité řídící napětí podpěťové spouště UPs

  1 DC 24 V  1 DC 24 V
  2 DC 48 V  2 DC 48 V
  3 DC 60 V  3 DC 60 V
  4 DC 110 V  4 DC 110 V
  5 DC 220 V  5 DC 220 V
  6 AC 110 V  6 AC 110 V
  7 AC 230 V  7 AC 230 V
g-

Jmenovité řídící napětí napěťové spouště UNs (*)

h-

Jmenovité řídící napětí elektrodynamické spouště UEs (*)

  1 DC 24 V  1 DC 24 V
  2 DC 48 V  2 DC 48 V
  3 DC 60 V  3 DC 60 V
  4 DC 110 V  4 DC 110 V
  5 DC 220 V  5 DC 220 V
  6 AC 110 V  6 AC 110 V
  7 AC 230 V  7 AC 230 V
i-

Připojení (připojovací pasy horní/dolní)

j-

Přídavné vyfukování - AFE

  1 horizontální oba (HH)  0 RV bez AFE
  2 horizontální/vertikální (HV)  1 RV s AFE (zkrácení celkové vypínací doby u kritických proudů)
  3 vertikální/horizontální (VH)
  4 vertikální oba (VV)
k-

Ruční vypínání          

l-

Signalizace sepnutí nadproudové spouště

  0 RV bez ručního vypínání  0 RV bez signalizace sepnutí nadproudové spouště
  1 RV s ručním vypínáním              1 RV se signalizací sepnutí nadproudové spouště

Příklad typového označení RV s jmenovitým provozním proudem zařízení 2600 A, jmenovitým napětím zařízení do DC 1500 V (se zhášecí komorou 1X4), s rozsahem nadproudové spouště 1,5 až 5 kA, s jmenovitým napájecím napětím RV AC 230 V a jmenovitým řídícím napětím obvodu pro zapnutí RV (pohonu) DC 110 V, s podpěťovou spouští na jmenovité řídící napětí DC 48 V a napěťovou spouští na jmenovité řídící napětí AC 110 V, vybaveného horním vertikálním a dolním horizontálním připojovacím pasem, bez přídavného vyfukování AFE: N-RAPID 1227426030.